Logo-18
Ngày đăng: 11/27/2023 6:34:33 PM - bởi: Admin

09h00 29/11 đến 19h 01/12

ALPHA TEST BẮT ĐẦU TỪ 09H00 29/11 ĐẾN 19H00 NGÀY 01/12

SỰ KIỆN ĐUA TOP ALPHATEST

ĐUA TOP LEVEL: Dựa vào kết quả trên BXH trang chủ tính đến 19 giờ ngày 01/12

Lưu ý: Nhân vật ẩn cư sẽ không được tính

Top 1: 300 Thanh Long Bảo Rương, 100 Bảo Hạp, 500k xu

Top 2: 200 Thanh Long Bảo Rương, 70 Bảo Hạp, 300k xu

Top 3: 100 Thanh Long Bảo Rương, 40 Bảo Hạp, 200k xu

ĐUA TOP LINH DƯỢC CẤP 5: Yêu cầu uống max linh dược từ cấp 1 đến cấp 5 sớm nhất trong quá trình Alpha test

Lưu ý: Sau khi uống max linh dược chụp ảnh gửi về cho GM kiểm tra, khi đủ top 1, 2, 3 GM sẽ có thông báo kết thúc event.

Top 1: 300 Thanh Long Bảo Rương, 100 Bảo Hạp, 500k xu

Top 2: 200 Thanh Long Bảo Rương, 70 Bảo Hạp, 300k xu

Top 3: 100 Thanh Long Bảo Rương, 40 Bảo Hạp, 200k xu

SỰ KIỆN ĐUA TOP OPEN BẮT ĐẦU TỪ 9H00 NGÀY 03/12

CHỈ ĐUA TOP LEVEL

TOP 1: 5 TRIỆU XU

TOP 2: 3 TRIỆU XU

TOP 3: 2 TRIỆU XU

Ở phiên bản mới giá exp card trên KTC chỉ bằng 1/3 so với phiên bản cũ.

Lưu ý: Những nhân vật tham gia đua top không được ẩn cư nếu ẩn cư sẽ bị loại.

  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
Ess_Farmer 120
JoneBiden 120
ql-_-lp 120
No.4 DonldTrump 120
No.5 HoaTiên 120
No.6 Linh_Nhi____ 120
No.7 vinamilk 120
No.8 VânAnh 120
No.9 Fammmm 120