Logo-18
Xếp hạng Nhân vật Môn phái Chức trách Level %Exp
December-HH Lục Lâm Cận chiến 195 21.6%
__Soi__ Lục Lâm Hoàn hảo 193 37.2%
MakeMoney Ma Giáo Hoàn hảo 191 55.4%
No.4 Y_Sỹ Ma Giáo Hỗ trợ 191 11.9%
No.5 EVE Cái Bang Khí công 186 51.6%
No.6 phiphi Lục Lâm --- 186 37.8%
No.7 iphone Ma Giáo Khí công 185 81.2%
No.8 COVID_19 Ma Giáo Hoàn hảo 185 3.5%
No.9 -x-AuTo-x- Võ Đang Hỗ trợ 184 0.5%
No.10 __KimMinhChi Bí Cung Cận chiến 183 45.5%
No.11 -SP- Cái Bang Hoàn hảo 183 19.8%
No.12 Safepal Cái Bang Hoàn hảo 182 67.7%
No.13 Fami Cái Bang Hỗ trợ 181 77.7%
No.14 JOCKER Ma Giáo Khí công 181 0%
No.15 Mumei Ma Giáo Khí công 180 100%
No.16 BachLoc Ma Giáo Khí công 180 100%
No.17 chauanhgiang Thiếu Lâm Cận chiến 180 98%
No.18 Moncheri Ma Giáo Khí công 180 95%
No.19 --2Lua-- Lục Lâm --- 180 90.8%
No.20 -2Lua- Ma Giáo Khí công 180 14.6%
No.21 _3Khia_ Ma Giáo Khí công 180 6.8%
No.22 -6Banh- Lục Lâm --- 179 69%
No.23 LAMXUNG Lục Lâm Cận chiến 179 52%
No.24 [V][I][P] Ma Giáo Cận chiến 179 0.8%
No.25 TuyetKy Lục Lâm --- 178 93.2%
No.26 [3Khia] Ma Giáo Khí công 178 48.7%
No.27 123Dz0 Võ Đang Cận chiến 178 1.8%
No.28 buffGa Ma Giáo Hỗ trợ 178 0.4%
No.29 Truong_Vo_Ky Võ Đang Cận chiến 177 57.1%
No.30 aka47 Ma Giáo Cận chiến 177 18.4%
No.31 -MaiNgoc- Lục Lâm --- 177 8%
No.32 BảoChi Cái Bang Cận chiến 177 1.1%
No.33 KlM-YEN Lục Lâm Cận chiến 176 35.7%
No.34 -MaGiao- Thiếu Lâm Khí công 176 24.6%
No.35 -Hit- Võ Đang Cận chiến 176 18.2%
No.36 Su_75 Ma Giáo Hoàn hảo 176 6.8%
No.37 JOCK3R Ma Giáo Cận chiến 176 1.6%
No.38 KuRiLi Ma Giáo Cận chiến 176 0.8%
No.39 TRUNKS Ma Giáo Cận chiến 176 0.8%
No.40 T-T Cái Bang Khí công 171 42.9%
No.41 Girl-Xinh Lục Lâm Hỗ trợ 168 100%
No.42 Thánh_Nữ Bí Cung --- 168 98%
No.43 3-Van Bí Cung Hỗ trợ 168 69.7%
No.44 NaNa Lục Lâm Hỗ trợ 164 35.2%
No.45 -CaoBang- Ma Giáo Hoàn hảo 160 70.6%
No.46 PhucHoa Ma Giáo Khí công 159 41.5%
No.47 Kho_1st Bí Cung Hỗ trợ 157 4.2%
No.48 SongChau Ma Giáo Cận chiến 157 0%
No.49 QuyHonMa- Ma Giáo Hỗ trợ 157 0%
No.50 No1_Famer Lục Lâm --- 156 100%
No.51 tieUlonGnU1 Bí Cung Hỗ trợ 153 97.7%
No.52 ---SunNy--- Ma Giáo Khí công 153 0%
No.53 SD Võ Đang Khí công 152 43%
No.54 -----[H]ello Bí Cung Cận chiến 152 0%
No.55 KiTaNa Bí Cung Hoàn hảo 151 0%
No.56 Tài-Smile --- --- 151 0%
No.57 Maria Ma Giáo Hoàn hảo 150 0%
No.58 Thichchich Thiếu Lâm Hoàn hảo 148 29.6%
No.59 MMMM Cái Bang Khí công 147 46.4%
No.60 __Jus__ Ma Giáo Khí công 146 45.9%
No.61 Mã-Siêu Lục Lâm Cận chiến 146 14.6%
No.62 -]Xinh[- Võ Đang Hỗ trợ 145 70.3%
No.63 _SuaTuoibv_ Lục Lâm Hỗ trợ 145 49.3%
No.64 Tứ_Sắc Lục Lâm Hoàn hảo 145 13.2%
No.65 IIIII Cái Bang Khí công 145 0%
No.66 Maingoc Lục Lâm Hoàn hảo 144 100%
No.67 Ny Ma Giáo Hoàn hảo 144 100%
No.68 bogiet Lục Lâm Cận chiến 144 100%
No.69 Tina Lục Lâm Hoàn hảo 144 100%
No.70 Ha_My Lục Lâm Hoàn hảo 144 100%
No.71 Tuyet_Ky Lục Lâm Hoàn hảo 144 100%
No.72 -SunNy- Bí Cung --- 144 100%
No.73 --SunNy-- Lục Lâm --- 144 100%
No.74 --6Banh-- Lục Lâm --- 144 100%
No.75 ---3khia--- Ma Giáo Khí công 144 100%
No.76 --Phi-- Lục Lâm --- 144 100%
No.77 ----3khia--- Ma Giáo Khí công 144 100%
No.78 -SunNy Ma Giáo Khí công 144 100%
No.79 _VuaADinh_ Cái Bang Hoàn hảo 144 100%
No.80 __2Lua__ Lục Lâm --- 144 100%
No.81 5Ngan Ma Giáo Hỗ trợ 143 63.6%
No.82 ---xXx--- Lục Lâm Hỗ trợ 143 32.4%
No.83 -x-[]v[]a-x- Ma Giáo Khí công 143 5.2%
No.84 6Banh Lục Lâm Hoàn hảo 142 0%
No.85 CaVe-[Duc] Ma Giáo Hoàn hảo 142 0%
No.86 --3Khia-- Lục Lâm --- 142 0%
No.87 Gà_Đồng Ma Giáo Cận chiến 141 0%
No.88 DJ-Chip Lục Lâm Hoàn hảo 141 0%
No.89 PhuOng_ Cái Bang Hoàn hảo 141 0%
No.90 Ronaldo07 Ma Giáo Hỗ trợ 141 0%
No.91 Spring Bí Cung Hoàn hảo 140 88.4%
No.92 [Kim]Tae-hee Võ Đang Hỗ trợ 140 12%
No.93 Chau Võ Đang Hoàn hảo 140 0.1%
No.94 Thích-PK Ma Giáo Cận chiến 140 0%
No.95 Sói_Đêm Lục Lâm --- 139 98.3%
No.96 _2Lua_ Lục Lâm --- 139 81.3%
No.97 Ma_Long Thiếu Lâm Hoàn hảo 139 8.9%
No.98 _Jus_ Ma Giáo Hỗ trợ 139 1.9%
No.99 Mic21 Ma Giáo Hoàn hảo 138 5.2%
No.100 --]VoDanh[-- --- --- 138 0%