Logo-18
Xếp hạng Nhân vật Môn phái Chức trách Level %Exp
MâÞn-Nhi Lục Lâm Cận chiến 96 100%
M-W Ma Giáo Hoàn hảo 95 67.3%
CMC Ma Giáo Hoàn hảo 94 35.6%
No.4 Gao Ma Giáo Khí công 93 86.5%
No.5 Thoa Ma Giáo Hoàn hảo 92 44.4%
No.6 RaDonDi Thiếu Lâm Hoàn hảo 92 42.1%
No.7 RâuQuaiNoìn Võ Đang Cận chiến 92 23.5%
No.8 DenLaDon Thiếu Lâm Hoàn hảo 91 63.3%
No.9 RoMio Lục Lâm Hoàn hảo 90 66%
No.10 ThichDuThu Thiếu Lâm Hoàn hảo 90 29.8%
No.11 JuLyEo Ma Giáo Hoàn hảo 89 78.7%
No.12 LuòcLâmVýõng Lục Lâm Cận chiến 89 75%
No.13 X-Tanker Cái Bang Cận chiến 89 66.2%
No.14 Yes Bí Cung Cận chiến 89 31.2%
No.15 HoangKyAnh Lục Lâm Cận chiến 89 24.2%
No.16 XinTyHuyet Ma Giáo Hoàn hảo 89 22%
No.17 VanPhiDuong Võ Đang Cận chiến 89 18%
No.18 BaLaSat Võ Đang Cận chiến 89 17%
No.19 Dadboy Ma Giáo Khí công 89 9.9%
No.20 NhânKiêòt Lục Lâm Cận chiến 89 9.1%
No.21 -Dragon- Ma Giáo Cận chiến 89 7%
No.22 KimChon Lục Lâm --- 88 89.7%
No.23 Khanh_Vy Lục Lâm Cận chiến 88 88.4%
No.24 Nam Ma Giáo Cận chiến 88 78.8%
No.25 Trâu-Ðiên Ma Giáo Cận chiến 88 59.4%
No.26 SanBangTatCa Thiếu Lâm Cận chiến 88 59.2%
No.27 RangerRaptor Ma Giáo Cận chiến 88 53.8%
No.28 2HuyetTinh2 Võ Đang Hoàn hảo 88 38.6%
No.29 CaÌRôìt Ma Giáo Hoàn hảo 88 31.1%
No.30 »»---» Cái Bang Hoàn hảo 88 19.1%
No.31 Jacky Lục Lâm Cận chiến 88 17%
No.32 Ly-Gia Ma Giáo Cận chiến 88 14.1%
No.33 An_May Cái Bang Hoàn hảo 88 4.1%
No.34 Phedra Ma Giáo Hoàn hảo 87 97.4%
No.35 Giet_Het Thiếu Lâm Cận chiến 87 83.8%
No.36 Fam-2B Ma Giáo Hoàn hảo 87 79.2%
No.37 Otengu Lục Lâm Hoàn hảo 87 77.9%
No.38 buffga Ma Giáo Hỗ trợ 87 76%
No.39 [_TraÌXanh_] Ma Giáo Hoàn hảo 87 68.8%
No.40 BINGO Lục Lâm Hoàn hảo 87 54.9%
No.41 -x-ßrian-x- Lục Lâm Cận chiến 87 52.3%
No.42 VuongLam Lục Lâm Cận chiến 87 51%
No.43 GiaoLong Ma Giáo Cận chiến 87 49.6%
No.44 -DiemMy99- Ma Giáo Hoàn hảo 87 36.3%
No.45 Born-to-Die Ma Giáo Cận chiến 87 33.4%
No.46 -mG-FTE-TURU Lục Lâm Cận chiến 87 32%
No.47 VanSuNhuY Thiếu Lâm Khí công 87 31.9%
No.48 -NoWay- Thiếu Lâm Cận chiến 87 29.5%
No.49 ahyhy Ma Giáo Hoàn hảo 87 24.3%
No.50 1TayCheTrõÌi Lục Lâm Hoàn hảo 87 20.9%
No.51 HaÌnhTây Lục Lâm Cận chiến 87 13.1%
No.52 Nam-TaÌo Thiếu Lâm Cận chiến 87 12.9%
No.53 CAMAU9D Ma Giáo Cận chiến 87 12.7%
No.54 Joker-9x1 Thiếu Lâm Hoàn hảo 87 6.8%
No.55 1Huyet-Tinh Võ Đang Hoàn hảo 87 6.1%
No.56 JeniferMoon Lục Lâm Cận chiến 87 2.4%
No.57 ™Lê_KiêÌu™ Lục Lâm Cận chiến 87 1.1%
No.58 »Vuò†-Choì« Cái Bang Cận chiến 86 96.5%
No.59 ThanToc Bí Cung Hoàn hảo 86 95.2%
No.60 SuTuHaDong Võ Đang Cận chiến 86 80.4%
No.61 ™Red_Rose™ Lục Lâm Hoàn hảo 86 79.4%
No.62 Tieu_Yeu_Nu Bí Cung Cận chiến 86 73.2%
No.63 ChienThanNu Bí Cung Cận chiến 86 71.5%
No.64 --___SAT____ Ma Giáo Khí công 86 62.4%
No.65 ™White_Rose™ Bí Cung Hoàn hảo 86 61.7%
No.66 Mina Ma Giáo Hoàn hảo 86 59%
No.67 bop Lục Lâm Hỗ trợ 86 42.1%
No.68 ]S[weet Lục Lâm Hoàn hảo 86 41.4%
No.69 LucLam Lục Lâm Cận chiến 86 37.4%
No.70 VoDang Lục Lâm Hoàn hảo 86 34%
No.71 bopbop Ma Giáo Hỗ trợ 86 26.8%
No.72 BMV Cái Bang Cận chiến 86 25.5%
No.73 ConDaLap Võ Đang Hoàn hảo 86 25.5%
No.74 XV Bí Cung Hoàn hảo 86 25.1%
No.75 On-Off Lục Lâm Cận chiến 86 23.1%
No.76 005-F Lục Lâm Hoàn hảo 86 21.6%
No.77 q[-_-]p Ma Giáo Hỗ trợ 86 13.5%
No.78 ™Buff_Rose™ Ma Giáo Hỗ trợ 86 7.7%
No.79 2Huyet-Tinh Cái Bang Hoàn hảo 86 3.1%
No.80 Bop-Chuoi Ma Giáo Hỗ trợ 86 0%
No.81 ChamSiLip Lục Lâm Cận chiến 86 0%
No.82 gfjlhlgfd Ma Giáo Hỗ trợ 85 84.8%
No.83 Xanh---9 Cái Bang Khí công 85 70.8%
No.84 »Ðaì-Choì« Cái Bang Cận chiến 85 63.5%
No.85 ern Bí Cung Hỗ trợ 85 62.6%
No.86 NhacSon Võ Đang Cận chiến 85 61.6%
No.87 YEN Ma Giáo Hỗ trợ 85 51.6%
No.88 HaSyMy Lục Lâm Cận chiến 85 42.3%
No.89 TapChoi1 Lục Lâm Hỗ trợ 85 38.2%
No.90 vodanh Ma Giáo Hỗ trợ 85 35.9%
No.91 HoangPhuong Bí Cung Hoàn hảo 85 32.5%
No.92 HaÌnh-Hýõng Ma Giáo Cận chiến 85 31.2%
No.93 GirlSpacy Lục Lâm Hỗ trợ 85 28%
No.94 DakPal Võ Đang Cận chiến 85 24.8%
No.95 LVD Cái Bang Hoàn hảo 85 19.9%
No.96 Shuken Võ Đang Cận chiến 85 14.5%
No.97 suphu_ Cái Bang Hoàn hảo 85 9.4%
No.98 Master2 Thiếu Lâm Hỗ trợ 85 4.5%
No.99 tetgame Cái Bang Hoàn hảo 85 2.6%
No.100 PhuongThao Cái Bang Hoàn hảo 85 2.1%