Logo-18
Xếp hạng Nhân vật Môn phái Chức trách Level %Exp
phiphi Lục Lâm Hoàn hảo 120 100%
DaiNhatGan Ma Giáo Hoàn hảo 120 100%
_GấuBông_ Lục Lâm Cận chiến 120 98.7%
No.4 2Lua Ma Giáo Hoàn hảo 120 95.5%
No.5 SunNy Ma Giáo Hoàn hảo 120 94.9%
No.6 Sun Ma Giáo Hoàn hảo 120 86.3%
No.7 DecemberHH Lục Lâm Cận chiến 120 82.7%
No.8 Kinh-Kha Lục Lâm Cận chiến 120 78.4%
No.9 TửuSắc Ma Giáo Cận chiến 120 37.6%
No.10 NeverDie Ma Giáo Cận chiến 120 27.1%
No.11 BộKinhVân Võ Đang Cận chiến 120 21.3%
No.12 SP[GauBong] Bí Cung Cận chiến 120 15.1%
No.13 Mèo_Mả Ma Giáo Cận chiến 120 6%
No.14 Gà_Đồng Ma Giáo Cận chiến 120 3.3%
No.15 LýMacSầu Võ Đang Hoàn hảo 120 1.4%
No.16 --Mã-- Thiếu Lâm Cận chiến 120 1.1%
No.17 -[P]e-Thao- Cái Bang Hỗ trợ 119 99.2%
No.18 TamChieuMoi Ma Giáo Hoàn hảo 119 90.1%
No.19 Em_Fam_Mil Lục Lâm Hoàn hảo 119 76.6%
No.20 CửuVạn Cái Bang Khí công 119 47%
No.21 Victory Lục Lâm Hoàn hảo 119 30.9%
No.22 NamPhuong Thiếu Lâm Hoàn hảo 119 28.9%
No.23 [A]nh[T]u Ma Giáo Khí công 119 28.3%
No.24 Chi-Nhj Cái Bang Khí công 119 21.9%
No.25 z[EVA]z Bí Cung Cận chiến 119 16.8%
No.26 BácBa Cái Bang Khí công 118 79%
No.27 [Chi_Chi] Thiếu Lâm Cận chiến 118 73.8%
No.28 TuyếtNhi Cái Bang Cận chiến 118 52%
No.29 iBronzeV Lục Lâm --- 118 38.3%
No.30 --Xe-- Thiếu Lâm Khí công 118 34.1%
No.31 Nico_Ty Lục Lâm Hoàn hảo 118 20.5%
No.32 Duy24665 Ma Giáo Cận chiến 118 20.3%
No.33 Ngũ_Hổ Lục Lâm Cận chiến 118 11.5%
No.34 1st-Long Ma Giáo Khí công 118 6%
No.35 Huyet_Sat Võ Đang Hỗ trợ 118 5.6%
No.36 Chien_Than Bí Cung --- 118 2.2%
No.37 TanThuyHoang Ma Giáo Cận chiến 118 0.5%
No.38 -x[R]io-x Thiếu Lâm Cận chiến 118 0.2%
No.39 RyoJin Lục Lâm Cận chiến 118 0.1%
No.40 5Ngan Ma Giáo Hỗ trợ 117 67.9%
No.41 Reset Lục Lâm Hỗ trợ 117 61.4%
No.42 Hang-Vu Lục Lâm Hỗ trợ 117 56.6%
No.43 QuânMacTà Thiếu Lâm Hoàn hảo 117 46.8%
No.44 Tung_Milano Võ Đang Cận chiến 117 37.8%
No.45 ThằngTroc Thiếu Lâm Cận chiến 117 26.7%
No.46 Thien_Vu Ma Giáo Hoàn hảo 117 26.2%
No.47 Cu-Ti Lục Lâm Hoàn hảo 117 16.2%
No.48 TraiVietNam Lục Lâm Cận chiến 117 14%
No.49 LãoBà Cái Bang Khí công 117 6.9%
No.50 12Ly8 Cái Bang Cận chiến 117 1%
No.51 DarkAngel Bí Cung Cận chiến 116 81.7%
No.52 [S]ouMa Thiếu Lâm Khí công 116 45%
No.53 -Legendary- Lục Lâm Cận chiến 116 43.5%
No.54 BácHai Thiếu Lâm Cận chiến 116 37.5%
No.55 Nico_Di_Oto Thiếu Lâm Cận chiến 116 32.4%
No.56 XinhLungLinh Bí Cung Hoàn hảo 116 28.1%
No.57 Đông-Tà Thiếu Lâm Cận chiến 116 22%
No.58 -X-Katana-X- Võ Đang Cận chiến 116 13.6%
No.59 pipi Võ Đang Hoàn hảo 116 9%
No.60 _hongLan76_ Bí Cung Hoàn hảo 116 8.1%
No.61 TinhNghia Lục Lâm Cận chiến 116 3.3%
No.62 MISS Lục Lâm Hỗ trợ 115 86.7%
No.63 NaNa Võ Đang Hỗ trợ 115 67.4%
No.64 iBoss Lục Lâm Hỗ trợ 115 58.6%
No.65 iphone Ma Giáo Khí công 115 45.1%
No.66 NhiepPhong Võ Đang Cận chiến 115 43%
No.67 _SuaTuoibv_ Lục Lâm Hỗ trợ 115 21.3%
No.68 DuongTang Thiếu Lâm Hoàn hảo 115 15%
No.69 DocTaVuon Ma Giáo Cận chiến 115 0.7%
No.70 1stBemBem Võ Đang Cận chiến 115 0.2%
No.71 [M]e_ThienHa Cái Bang Cận chiến 114 97.2%
No.72 Bac_Thanh Võ Đang Hỗ trợ 114 43.1%
No.73 Fat_Boy Thiếu Lâm Cận chiến 114 28.1%
No.74 BB-Cream2 Bí Cung --- 114 0.8%
No.75 PhongLinh Bí Cung Hỗ trợ 114 0.8%
No.76 Truy_Phong Ma Giáo Hỗ trợ 113 62.4%
No.77 TayBacKiem Võ Đang Hỗ trợ 113 36.5%
No.78 -[C]hen-Yue- Cái Bang Hoàn hảo 113 6.9%
No.79 -QuỷSầu- Thiếu Lâm Hỗ trợ 112 83.8%
No.80 AD[Bong] Lục Lâm Hỗ trợ 112 59.9%
No.81 ™ĐạiSư Thiếu Lâm Cận chiến 112 55.6%
No.82 Guti Lục Lâm Cận chiến 112 43.2%
No.83 zzDongDongzz Lục Lâm Hoàn hảo 112 41.5%
No.84 zzBachMieuzz Lục Lâm Hỗ trợ 112 40.5%
No.85 HoaCoMuaX Lục Lâm Hoàn hảo 112 38.8%
No.86 NguyenGia Võ Đang Cận chiến 112 36.2%
No.87 Alice Lục Lâm Hoàn hảo 112 33.7%
No.88 TRinh_Nu Ma Giáo Cận chiến 112 19.3%
No.89 8Sach Ma Giáo Cận chiến 112 9.1%
No.90 LucTuyetKy Cái Bang Hỗ trợ 111 48.1%
No.91 SO_SO Võ Đang Hỗ trợ 111 38.5%
No.92 _P[Mai]_ Bí Cung --- 111 4.6%
No.93 -Wasabi- Thiếu Lâm Cận chiến 111 3.8%
No.94 ClarkKai Ma Giáo Hoàn hảo 110 66.7%
No.95 Hennessy Võ Đang Cận chiến 110 52.5%
No.96 <=Giết=> Bí Cung Cận chiến 110 36.3%
No.97 Shock__ --- --- 110 33.2%
No.98 KyrNwx Võ Đang Cận chiến 110 31.9%
No.99 GenGray-x Cái Bang Khí công 110 30%
No.100 -Dragon- Lục Lâm Cận chiến 110 21%