Logo-18
Xếp hạng Nhân vật Tiền trong người Tiền trong kho TỔNG CỘNG
MissYou 666,000,000 0 666,000,000
213123 466,108,662 0 466,108,662
BanHang 458,773,321 0 458,773,321
No.4 RyoJin 432,030,261 4,675,424 436,705,685
No.5 HungKaKa 11,779,854 365,845,615 377,625,469
No.6 sdfds21321 1,679,922 365,845,615 367,525,537
No.7 t23t32t32t32 16,200 365,845,615 365,861,815
No.8 1v11v1v1 500 365,845,615 365,846,115
No.9 1222111dd 0 365,845,615 365,845,615
No.10 2124321d 0 365,845,615 365,845,615
No.11 4343433 0 365,845,615 365,845,615
No.12 agbgafd 0 365,845,615 365,845,615
No.13 121212121212 0 365,845,615 365,845,615
No.14 fdsf23432432 0 365,845,615 365,845,615
No.15 534534534534 0 365,845,615 365,845,615
No.16 gfdg34dfg34 0 365,845,615 365,845,615
No.17 fdsfdsfsdfss 0 365,845,615 365,845,615
No.18 vxcvxcvxcvx 0 365,845,615 365,845,615
No.19 11111111aaaa 0 365,845,615 365,845,615
No.20 [Tam-Ka] 319,339,520 0 319,339,520
No.21 [R]emyMartin 317,334,528 0 317,334,528
No.22 LeechVD 291,365,777 0 291,365,777
No.23 shoppe 278,999,998 0 278,999,998
No.24 -L_L- 250,071,537 0 250,071,537
No.25 GiaÒiTriì 231,490,391 0 231,490,391
No.26 SieuBuff 212,301,868 41,189 212,343,057
No.27 -7UP- 206,012,199 0 206,012,199
No.28 BiÌnhÐaòiSý 8,913,082 190,000,000 198,913,082
No.29 Hinata 197,195,290 0 197,195,290
No.30 tyurtyurtu 342,869 190,000,000 190,342,869
No.31 KhinhDoanh 3,318 190,000,000 190,003,318
No.32 ThuyAnh 183,880,550 0 183,880,550
No.33 S69-Pro 181,117,432 0 181,117,432
No.34 LôòÐiêìm 175,511,109 0 175,511,109
No.35 dienmayxanh 171,933,328 0 171,933,328
No.36 anh-vip 170,291,938 0 170,291,938
No.37 CâòuÔngTrõÌi 164,489,735 0 164,489,735
No.38 ConBuon 162,340,609 0 162,340,609
No.39 RamBo™ 156,573,149 0 156,573,149
No.40 -Storm9x- 151,622,447 0 151,622,447
No.41 ---13--- 149,222,222 0 149,222,222
No.42 chikung 140,598,793 5,465,324 146,064,117
No.43 ThoÒ 143,258,460 0 143,258,460
No.44 bandohp 134,666,665 0 134,666,665
No.45 tien_dat 125,174,601 0 125,174,601
No.46 -[Lao-Dai]- 122,332,434 0 122,332,434
No.47 BuffMGs 119,533,325 0 119,533,325
No.48 -DuongTang 119,306,001 0 119,306,001
No.49 91 118,118,771 572,977 118,691,748
No.50 Gion 116,022,225 0 116,022,225
No.51 -0o0790o0- 112,790,207 0 112,790,207
No.52 dungdanhem 112,756,811 0 112,756,811
No.53 Ma-hehezzzzz 109,309,849 0 109,309,849
No.54 CharonIV 99,537,889 0 99,537,889
No.55 2BVD 91,344,446 0 91,344,446
No.56 BanDoKTC 90,000,493 0 90,000,493
No.57 Hang-Bun-Cha 88,661,939 0 88,661,939
No.58 Ben 87,176,788 0 87,176,788
No.59 trolodiem 83,277,779 0 83,277,779
No.60 -[S]at- 2,954,759 80,000,000 82,954,759
No.61 BuffCB 82,911,112 0 82,911,112
No.62 [T]hienMaDe 0 80,000,000 80,000,000
No.63 ThienMaDe 0 80,000,000 80,000,000
No.64 Tuyêìt-Nhý 73,753,495 0 73,753,495
No.65 Kho-Chua-Do 62,700,001 0 62,700,001
No.66 two_eyes 62,629,861 0 62,629,861
No.67 Ýìng_Uyên 61,882,222 0 61,882,222
No.68 _Lê_KiêÌu_ 58,186,736 0 58,186,736
No.69 hoangson1 56,198,565 0 56,198,565
No.70 Pe_Hien 55,998,722 0 55,998,722
No.71 GiangÐaòiHyÒ 55,041,529 0 55,041,529
No.72 TiêÒu_Vân 53,468,579 0 53,468,579
No.73 Bi 50,359,471 0 50,359,471
No.74 6756457 42,000,000 5,465,324 47,465,324
No.75 hoangson- 44,922,934 0 44,922,934
No.76 Bien19 44,616,369 0 44,616,369
No.77 Farm 44,090,079 0 44,090,079
No.78 Beìo1 41,952,095 0 41,952,095
No.79 hoi 41,109,962 0 41,109,962
No.80 SSSSS 39,426,367 0 39,426,367
No.81 Shop 36,907,767 0 36,907,767
No.82 Nhan_ÐaÌm 33,788,604 0 33,788,604
No.83 EmYeu 28,722,222 0 28,722,222
No.84 --BUFF-- 25,666,659 0 25,666,659
No.85 -[S]at]_Muoi 24,590,886 0 24,590,886
No.86 [K]-_-[K] 22,293,898 0 22,293,898
No.87 HYOSUNG 22,127,416 0 22,127,416
No.88 Shjn 20,938,599 0 20,938,599
No.89 TiêÒu-VuÞ 20,886,045 0 20,886,045
No.90 CoiXuong 20,846,350 0 20,846,350
No.91 S-1 20,721,163 0 20,721,163
No.92 S2 20,665,843 0 20,665,843
No.93 SýMêGaìi 19,747,503 0 19,747,503
No.94 Saitama 19,638,151 0 19,638,151
No.95 OHO 19,428,838 0 19,428,838
No.96 ioky 18,977,160 0 18,977,160
No.97 toifam 18,317,085 0 18,317,085
No.98 Sucana 17,802,238 0 17,802,238
No.99 QUEEN 17,709,074 0 17,709,074
No.100 optre 17,680,569 0 17,680,569