Logo-18
Xếp hạng Nhân vật Tiền trong người Tiền trong kho TỔNG CỘNG
Duy24665 50,871,893 0 50,871,893
[Reset] 37,951,287 0 37,951,287
5Ngan 37,616,294 0 37,616,294
No.4 --Xe-- 33,675,185 0 33,675,185
No.5 -[P]e-Thao- 687,084 29,000,000 29,687,084
No.6 -[S]haolin- 200,502 29,000,000 29,200,502
No.7 -[C]hen-Yue- 0 29,000,000 29,000,000
No.8 SunNy- 27,691,306 0 27,691,306
No.9 NamPhuong 26,400,992 0 26,400,992
No.10 DocTaVuon 24,268,326 28,017 24,296,343
No.11 UI 21,857,577 0 21,857,577
No.12 Ny 20,196,816 0 20,196,816
No.13 pipi 19,629,427 0 19,629,427
No.14 TrocleMusic 612,729 18,000,000 18,612,729
No.15 TrocLe_Music 40,000 18,000,000 18,040,000
No.16 Victory 17,769,113 0 17,769,113
No.17 BanHang 17,390,500 0 17,390,500
No.18 TanThuyHoang 16,628,591 0 16,628,591
No.19 SKy_BiBi1102 16,193,421 0 16,193,421
No.20 CuồngDâm 15,806,911 0 15,806,911
No.21 Kinh-Kha 15,472,425 0 15,472,425
No.22 -x[R]io-x 1,118,209 14,000,000 15,118,209
No.23 DH 14,922,429 0 14,922,429
No.24 Tom 14,715,553 0 14,715,553
No.25 Mèo_Mả 14,134,568 0 14,134,568
No.26 [T]hienMaDe 500 14,000,000 14,000,500
No.27 DaiNhatGan 12,980,188 0 12,980,188
No.28 IT 11,633,919 0 11,633,919
No.29 DjepNhiLuong 11,359,500 0 11,359,500
No.30 phi 10,995,784 0 10,995,784
No.31 _SuaTuoibv_ 10,527,047 0 10,527,047
No.32 --FFT-- 1,506,251 8,478,752 9,985,003
No.33 ThằngTroc 9,936,663 0 9,936,663
No.34 [A]nh[T]u 9,795,282 0 9,795,282
No.35 Tam_Gia 113,181 9,000,000 9,113,181
No.36 Ngũ_Hổ 90,006 9,000,000 9,090,006
No.37 Black_Angle 500 9,000,000 9,000,500
No.38 ZZZZZ 8,676,621 0 8,676,621
No.39 ---KFC--- 6,366 8,478,752 8,485,118
No.40 -QuỷSầu- 295 8,478,752 8,479,047
No.41 Chocolate 726 8,451,803 8,452,529
No.42 Đông-Tà 0 8,451,803 8,451,803
No.43 Huyet_Sat 8,312,075 0 8,312,075
No.44 Tung_Milano 0 7,960,101 7,960,101
No.45 llllllll 7,796,246 0 7,796,246
No.46 [S]ouMa 7,674,665 0 7,674,665
No.47 Hang-Vu 6,542,323 0 6,542,323
No.48 KiemDaTinh 8 6,455,772 6,455,780
No.49 NhiepPhong 0 6,455,772 6,455,772
No.50 CuongBaoMa 0 6,455,772 6,455,772
No.51 [N]goc[H]an 6,160,767 0 6,160,767
No.52 -X-Katana-X- 6,062,392 0 6,062,392
No.53 -NCD- 5,454,823 0 5,454,823
No.54 RyoJin 26,056 5,205,000 5,231,056
No.55 TửuSắc 5,224,974 0 5,224,974
No.56 Shuten 8,232 5,205,000 5,213,232
No.57 IBaRaKi 1,018 5,205,000 5,206,018
No.58 BácHai 5,058,849 0 5,058,849
No.59 zzDongDongzz 4,507,325 0 4,507,325
No.60 HipHop 4,504,069 0 4,504,069
No.61 BB-Cream2 4,412,722 0 4,412,722
No.62 DuongTang 4,274,045 0 4,274,045
No.63 Bac_Thanh 4,095,021 0 4,095,021
No.64 BaoLam 4,021,504 0 4,021,504
No.65 iphone 3,856,202 0 3,856,202
No.66 Than_Tang 90,493 3,680,524 3,771,017
No.67 --Mã-- 751,015 3,000,000 3,751,015
No.68 htc 500 3,680,524 3,681,024
No.69 Huyen_Anh 0 3,680,524 3,680,524
No.70 -KumaThoong- 3,635,916 0 3,635,916
No.71 A6__[HGN] 3,608,830 0 3,608,830
No.72 Hennessy 3,399,328 0 3,399,328
No.73 BộKinhVân 3,393,176 0 3,393,176
No.74 Porsche 3,209,313 0 3,209,313
No.75 NguyenGia 3,099,370 0 3,099,370
No.76 -Wasabi- 3,075,456 0 3,075,456
No.77 ĐộcHành 3,074,741 0 3,074,741
No.78 --FBI-- 20,296 3,000,000 3,020,296
No.79 Cu-Ti 0 3,000,000 3,000,000
No.80 NeverDie 2,963,081 0 2,963,081
No.81 Alice 2,946,665 0 2,946,665
No.82 CửuVạn 2,846,091 0 2,846,091
No.83 [PCD]---Map 1,839,747 900,000 2,739,747
No.84 HoaCoMuaX 2,693,325 0 2,693,325
No.85 ChuBaThong 2,487,522 180,973 2,668,495
No.86 KyrNwx 2,608,726 0 2,608,726
No.87 ™ĐạiSư 2,073,249 503,779 2,577,028
No.88 zzBachMieuzz 2,563,024 254 2,563,278
No.89 1stBemBem 2,446,538 0 2,446,538
No.90 Masalati---- 2,345,832 0 2,345,832
No.91 -HKT- 2,342,341 0 2,342,341
No.92 1st-Long 2,227,319 50,104 2,277,423
No.93 Nico_Di_Oto 2,208,297 0 2,208,297
No.94 LýMacSầu 2,133,044 72,926 2,205,970
No.95 DecemberHH 2,109,875 0 2,109,875
No.96 TiểuCái 2,100,500 0 2,100,500
No.97 Thọt-Lét 2,015,497 0 2,015,497
No.98 BácBa 2,003,237 0 2,003,237
No.99 TuyetNga 1,991,055 0 1,991,055
No.100 iBoss 1,885,618 0 1,885,618