Logo-18
Ngày đăng: 5/24/2024 6:12:24 PM - bởi: Admin

10h30 ngày 25/05 server bảo trì 15 phút

 

1. Mở x2 exp vĩnh viễn Hàng Châu, Nam Xương, Bá Vương Động

2. Mở cổng dịch chuyển đến lỗi vào Dã Thú Các

3. Sửa lỗi hiển thị option ẩn drop, exp trên bộ tín vật Quyết

4. Cập nhật sự kiện "Vui Tết Thiếu Nhi"

Tiêu chí của sự kiện rất rõ ràng: Đại hiệp có thể bỏ thời gian để săn và điều chế các vật phẩm quý, nếu đại hiệp không có thời gian đại hiệp có thể nạp tiền.

Các đại hiệp có thể săn các vật phẩm sự kiện từ các quái vật cấp độ 94 trở lên tại Hàng Châu, Nam Xương, Bá Vương Động.

Các vật phẩm này dùng để điều chế các vật phẩm có trong Bảo Hạp tại NPC Cương Thi Hợp Phì

Bao gồm:

Ngoài ra tại đây cũng có thể điều chế được 2 loại danh hiệu dùng cho dòng vật lí và khí công

Nếu đại hiệp không có thời gian để săn vật phẩm điều chế đại hiệp có thể mua Hoàng Long Bảo Hạp tại Kỳ Trân Các.

5. Sau bảo trì BQT sẽ mở bán Hoàng Long Bảo Hạp tại KTC và sự kiện tích lũy nạp nhận danh hiệu quà mốc nạp.

(Lưu ý: Bảo Hạp và quà tặng tích lũy nạp chỉ mở 1 tháng 1 lần)

Tích lũy nạp nhận quà mốc và và sự kiện 50% khuyến mại sẽ kết thúc vào 23h ngày 28/05.

Các vật phẩm trong Bảo Hạp bao gồm:

Thanh Long Kỳ, Bạch Long Kỳ, Hắc Long Kỳ, Song Long Kỳ, chìa khóa mở slot tín vật thứ 11, x3 exp, CHT 100% nón thỏ 7 ngày (có thể giao dịch).

Quà tặng mốc nạp sẽ là 3 loại danh hiệu tương ứng với 3 mốc:

Chúc đại hiệp có những trải nghiệm thú vị!

 

  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
Thao-Binh 111
HacLong88 110
Sa0_0nline 110
No.4 2BC_TL 110
No.5 Max-Ping 110
No.6 K_Z 109
No.7 -CBum- 109
No.8 TamTit 109
No.9 RuouGaoHP 109