Logo-18
Ngày đăng: 7/23/2021 6:01:06 PM - bởi: Admin

20 giờ 23/07 server tiến hành bảo trì 30 phút

Nội dung như sau:

1. Ưu hóa hệ thống

2. Cập nhật boss Nhất Đại Tông Sư tại Liêu Đông

Delay: 24 tiếng đến 24 tiếng 20 phút
Vị trí: ngay cạnh boss Vệ Tướng Quân
Drop: ~ 300 Phiếu mỗi loại, ~100 Huyết Tinh, ~ 300 Thanh Long Bảo Rương, 10 triệu ngân lượng
Lưu ý: Boss cực trâu, thủ vật lý, khí công 8000, 15 triệu máu.

3. Cập nhật 3 loại ngoại trang hè tại Kỳ Trân Các, hình ảnh và option xem tại ảnh bên dưới

Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị!

  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
December-HH 195
__Soi__ 193
MakeMoney 191
No.4 Y_Sỹ 191
No.5 EVE 186
No.6 phiphi 186
No.7 iphone 185
No.8 COVID_19 185
No.9 -x-AuTo-x- 184