Logo-18
Ngày đăng: 7/1/2024 3:01:50 PM - bởi: Admin

17h ngày 02/07 server bảo trì 15 phút

 

Quái Liêu Đông cấp 111 trở lên sẽ rớt 3 loại thảo dược

Đại hiệp có thể dùng các loại thảo dược này đổi lấy các vật phẩm sự kiện tại NPC Tai Thỏ Hợp Phì

Chúc đại hiệp có những trải nghiệm thú vị!

  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
Thao-Binh 155
ÐôòcCôPhong 148
KuBen 143
No.4 2_Chai 142
No.5 Hoìa-Kiêìp 141
No.6 BiìchDao 140
No.7 TT-Minh-Tuêò 139
No.8 TunghayNung 139
No.9 Big 138