Logo-18
Ngày đăng: 4/16/2022 5:39:31 PM - bởi: Admin

Hoạt động Săn Bắt, Hái Lượm diễn ra tại Hợp Phì.

Linh Thú sẽ không còn xuất hiện tại Trịnh Châu và Thạch Gia Trang, lúa cũng không còn xuất hiện tại Huyết Sa Bình như phiên bản cũ.

Chiến lợi phầm của 2 hoạt động này dùng để thu thập danh hiệu (7 ngày) tại NPC Gia Cát Liên Hợp Phì

Vị trí cụ thể như hình bên dưới

Linh Thú chỉ 1 máu và Lúa xuất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên từ 1h~5h. Hoạt Động này phù thuộc vào sự chăm chỉ và may mắn rất nhiều.

Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị!

  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
TuÞn 120
Ben 119
Ýìng_Uyên 118
No.4 Minh_Feeling 118
No.5 zamilsteel 118
No.6 OHO 117
No.7 SSSSSS 117
No.8 C3 117
No.9 Hý_Truìc 117