Logo-18
Ngày đăng: 6/12/2021 10:56:00 AM - bởi: Admin

Option của đồ Mãnh Thù Các, Thiên Ngân Điện sẽ được tăng lên mạnh hơn set tân thủ.

Để không phụ lại công lao đi farm Quyết của mọi người, bảo trì hôm nay BQT sẽ nâng Option của đồ Mãnh Thú Các, Thiên Ngân Điện lên mạnh hơn set tân thủ.
Cụ thể như hình bên dưới:

Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị!

  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
[A]nh[T]hư 210
KuRiLi 206
__Soi__ 206
No.4 RiCuiBap 206
No.5 TRUNKS 206
No.6 --ChiPi-- 204
No.7 December-HH 204
No.8 Lâm-Xung 204
No.9 Dracula 204