Logo-18
Ngày đăng: 6/12/2021 10:56:00 AM - bởi: Admin

Option của đồ Mãnh Thù Các, Thiên Ngân Điện sẽ được tăng lên mạnh hơn set tân thủ.

Để không phụ lại công lao đi farm Quyết của mọi người, bảo trì hôm nay BQT sẽ nâng Option của đồ Mãnh Thú Các, Thiên Ngân Điện lên mạnh hơn set tân thủ.
Cụ thể như hình bên dưới:

Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị!

  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
  • Sự kiện ... 06/05/2017
BachVânPhi 126
NeverDie 126
December-HH 126
No.4 -Legendary- 126
No.5 DaiNhatGan 126
No.6 Mèo_Mả 126
No.7 QuyHonMa 126
No.8 LýMacSầu 126
No.9 HipHop 126