Logo-18
Thông tin hoàn điểm tích lũy dành cho tài khoản ủng hộ ở version 2
Ngày đăng: 1/19/2021 10:54:31 AM - bởi: Admin

BQT CLTB Giải Trí gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bằng hữu đã ủng hộ BQT trong suốt thời gian qua!

Thông tin big update 21h ngày 18/11
Ngày đăng: 11/17/2020 11:39:33 PM - bởi: Admin

20h30 ngày 18/11 server tiến hành bảo trì 30 phút

Hướng dẫn nhiệm vụ Cái Bang - 9Dragons Cửu Long Trang Bá
Ngày đăng: 2/27/2020 12:50:11 AM - bởi: Admin

Danh sách và hướng dẫn cách làm, nhận, hoàn thành nhiệm Cái Bang trong Cửu Long Tranh Bá chi tiết đầy đủ bằng hình ảnh, giúp tân thủ chơi game tốt hơn.

Hướng dẫn nhiệm vụ Bí Cung - 9Dragons Cửu Long Trang Bá
Ngày đăng: 2/27/2020 12:44:06 AM - bởi: Admin

Nhắc đến môn phái Bí Cung, hầu hết nhân sĩ trong giang hồ không quên được nhân vật nổi bật của môn phái này Tu La Ma Hậu. Tu La Ma Hậu có khuôn mặt kiều diễm và võ công gần như hoàn hảo.

Hướng dẫn nhiệm vụ Thiếu Lâm - 9Dragons Cửu Long Trang Bá
Ngày đăng: 2/27/2020 12:36:33 AM - bởi: Admin

Thiếu Lâm - 1 trong những môn phái lâu đời và có sức ảnh hưởng rộng đến toàn bộ thế giới võ lâm từ xưa đến nay. Sau đây là hướng dẫn nhiệm vụ toàn tập của Thiếu Lâm Cửu Long Tranh Bá.

Hướng dẫn nhiệm vụ Lục Lâm - 9Dragons Cửu Long Trang Bá
Ngày đăng: 2/27/2020 12:32:16 AM - bởi: Admin

Lục Lâm Cửu Long Tranh Bá là môn phái được nhiều game thủ lựa chọn với dòng tanker siêu khủng sử dụng thương với dame to và sát thương cao. Sau đây là hướng dẫn nhiệm vụ gia nhập Lục Lâm.

Thông tin hoàn điểm tích lũy dành cho tài khoản ủng hộ ở version 2
Ngày đăng: 1/19/2021 10:54:31 AM - bởi: Admin

BQT CLTB Giải Trí gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bằng hữu đã ủng hộ BQT trong suốt thời gian qua!

Thông tin big update 21h ngày 18/11
Ngày đăng: 11/17/2020 11:39:33 PM - bởi: Admin

20h30 ngày 18/11 server tiến hành bảo trì 30 phút

Hướng dẫn nhiệm vụ Cái Bang - 9Dragons Cửu Long Trang Bá
Ngày đăng: 2/27/2020 12:50:11 AM - bởi: Admin

Danh sách và hướng dẫn cách làm, nhận, hoàn thành nhiệm Cái Bang trong Cửu Long Tranh Bá chi tiết đầy đủ bằng hình ảnh, giúp tân thủ chơi game tốt hơn.

Hướng dẫn nhiệm vụ Bí Cung - 9Dragons Cửu Long Trang Bá
Ngày đăng: 2/27/2020 12:44:06 AM - bởi: Admin

Nhắc đến môn phái Bí Cung, hầu hết nhân sĩ trong giang hồ không quên được nhân vật nổi bật của môn phái này Tu La Ma Hậu. Tu La Ma Hậu có khuôn mặt kiều diễm và võ công gần như hoàn hảo.

Hướng dẫn nhiệm vụ Thiếu Lâm - 9Dragons Cửu Long Trang Bá
Ngày đăng: 2/27/2020 12:36:33 AM - bởi: Admin

Thiếu Lâm - 1 trong những môn phái lâu đời và có sức ảnh hưởng rộng đến toàn bộ thế giới võ lâm từ xưa đến nay. Sau đây là hướng dẫn nhiệm vụ toàn tập của Thiếu Lâm Cửu Long Tranh Bá.

Hướng dẫn nhiệm vụ Lục Lâm - 9Dragons Cửu Long Trang Bá
Ngày đăng: 2/27/2020 12:32:16 AM - bởi: Admin

Lục Lâm Cửu Long Tranh Bá là môn phái được nhiều game thủ lựa chọn với dòng tanker siêu khủng sử dụng thương với dame to và sát thương cao. Sau đây là hướng dẫn nhiệm vụ gia nhập Lục Lâm.

Thông tin hoàn điểm tích lũy dành cho tài khoản ủng hộ ở version 2
Ngày đăng: 1/19/2021 10:54:31 AM - bởi: Admin

BQT CLTB Giải Trí gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bằng hữu đã ủng hộ BQT trong suốt thời gian qua!

Thông tin big update 21h ngày 18/11
Ngày đăng: 11/17/2020 11:39:33 PM - bởi: Admin

20h30 ngày 18/11 server tiến hành bảo trì 30 phút

Hướng dẫn nhiệm vụ Cái Bang - 9Dragons Cửu Long Trang Bá
Ngày đăng: 2/27/2020 12:50:11 AM - bởi: Admin

Danh sách và hướng dẫn cách làm, nhận, hoàn thành nhiệm Cái Bang trong Cửu Long Tranh Bá chi tiết đầy đủ bằng hình ảnh, giúp tân thủ chơi game tốt hơn.

Hướng dẫn nhiệm vụ Bí Cung - 9Dragons Cửu Long Trang Bá
Ngày đăng: 2/27/2020 12:44:06 AM - bởi: Admin

Nhắc đến môn phái Bí Cung, hầu hết nhân sĩ trong giang hồ không quên được nhân vật nổi bật của môn phái này Tu La Ma Hậu. Tu La Ma Hậu có khuôn mặt kiều diễm và võ công gần như hoàn hảo.

Hướng dẫn nhiệm vụ Thiếu Lâm - 9Dragons Cửu Long Trang Bá
Ngày đăng: 2/27/2020 12:36:33 AM - bởi: Admin

Thiếu Lâm - 1 trong những môn phái lâu đời và có sức ảnh hưởng rộng đến toàn bộ thế giới võ lâm từ xưa đến nay. Sau đây là hướng dẫn nhiệm vụ toàn tập của Thiếu Lâm Cửu Long Tranh Bá.

Hướng dẫn nhiệm vụ Lục Lâm - 9Dragons Cửu Long Trang Bá
Ngày đăng: 2/27/2020 12:32:16 AM - bởi: Admin

Lục Lâm Cửu Long Tranh Bá là môn phái được nhiều game thủ lựa chọn với dòng tanker siêu khủng sử dụng thương với dame to và sát thương cao. Sau đây là hướng dẫn nhiệm vụ gia nhập Lục Lâm.

DecemberHH 128
CLGT 128
GhetLaGiet 127
No.4 Thai][Lee 126
No.5 --T_T-- 126
No.6 [DiepVan] 126
No.7 1-QuaChuoi-9 126
No.8 EmlaAi 126
No.9 NongDan 126

Trà-Xanh 35,860
_Đại_Uy_ 30,678
TuHaThanhNu 20,512
No.4 Krimy 19,563
No.5 [DiepVan] 17,663
No.6 Soluto_ 14,203
No.7 K-ATM 13,633
No.8 XeBắtChó 11,897
No.9 Lanh 11,305

CLGT 163,564,566
EmlaAi 68,699,555
DuongTang 61,502,702
No.4 -Phantom- 49,943,324
No.5 GhetLaGiet 49,930,158
No.6 Kiss__ 45,778,652
No.7 TankBC 39,951,537
No.8 Coi 35,668,117
No.9 SanDoTot 35,294,170

Trà-Xanh 6,546
_Đại_Uy_ 6,009
[DiepVan] 5,789
No.4 Krimy 3,681
No.5 TuHaThanhNu 3,590
No.6 K-ATM 3,320
No.7 BOM-5TẤN 3,281
No.8 Soluto_ 3,134
No.9 [T]hien[K]im 2,747